Адміністративне право. Загальна частина


Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб./ Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 

 

Переглянути книгу