Кузнецова Л.В. НОТАРІАТ УКРАЇНИ

Кузнецова Л.В.
Нотаріат України. [Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»] / Кузнецова Л.В. // Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля, 2019. – 20 с.

переглянути книгу

С. О. ЮРЧЕНКО О. Є. ЮРЧЕНКО ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Юрченко С. О.
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.
переглянути книгу

Анотований довідник антирадянського руху опору: структура, керівний та допоміжний склад підпілля ОУН і УПА

Анотований довідник антирадянського руху опору: структура, керівний та допоміжний склад підпілля ОУН і УПА (1940–1954 рр.) в Чернівецькій та Закарпатській областях /
Відп. ред.: В. Огороднік; упоряд.: В. Безбородько, В. Огороднік, С. Сочикан. К., Ю. Мойш,
М. Цап, С. Гость. К., 2019. -319 с.

Переглянути книгу