Бухгалтерський облік у бюджетних установах. М.Г. Михайлов

 Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб./М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова.-К.:Центр учбової літератури, 2011.-384 с.

Переглянути книгу