Договір комерційної концесії – основа діяльності малого підприємництва. О.А.Ярем

 Ярем О.А. Договір комерційної концесії – основа діяльності малого підприємництва/О.А.Ярем//Materialy IX Miеdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2013”. Volume 11. Prawo.: Przemysl. Nauka i studia, 2013. – C. 87-90.

Переглянути публікацію