Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії . А.М.Чортенко

 Чортенко А. Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії / А. Чортенко // Сумський історико-архівний журнал. – Суми : СумДУ, 2011. – № XIV–XV. – С. 79–85.

Переглянути запис