Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин/Л.В. Товчигречка// Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри: матер. Всеукр. науково- практ. конфер. з міжнар. участю.-Суми, 2 квітня 2012 р.- С. 191-193.

Переглянути публікації