Значення студентства у перші роки діяльності Української народної партії . А.М.Чортенко

Чортенко А. Значення студентства у перші роки діяльності Української народної партії / А. Чортенко // Materiały V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnia spόłka – 2009. – Przemyśl : Nauka i studia, 2009. – Vol. 3. Prawo. Hanstwowy zarząd. Historia. – С. 61–63.

Переглянути публікацію