Майдан від першої особи. Регіональний вимір

Майдан від першої особи. Регіональний вимір. Вип. 3. : у 2 ч. Ч. 1. АР Крим – Луганська область / уклад.: О. Білобровець, Л. Бондарук, Т. Ковтунович, Т. Привалко [та ін.], відп.
ред. Т. Привалко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : К.І.С., 2017. – 416 с.

Переглянути книгу