Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. С.І. Дробязко

 Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізесу: навч. посібн./С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод.-К.: Центр учбової літератури,2012.-416 с.

Переглянути книгу