Організація анімаційних послуг в туризмі

Кравець О.М., Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі: навчальний посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп.- Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017.- 335 с.

Переглянути посібник