Організація договірної роботи юридичною службою на підприємстві. Ярем О.А.


 Ярем О.А. 

Організація договірної роботи юридичною службою на підприємстві/ О.А.Ярем, С.Г.Бісік//Nauka: teoria i praktyka-2011: materialy VII Miedznarodowej Naukowi-Praktycznej konferencji 7-15 sierpnia 2011 r.- С.92-95

Переглянути публікацію