Основи економічної теорії. І.О. Ревак та ін.

Ревак І.О., Кіржецький Ю.І., Кіржецька М.С., Мельник С.І. Основи економічної теорії: навчальний посібник.- Львів: Львівский держ. ун-т внутр. справ, 2019.- 191 с.

Переглянути посібник