Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці XІX-на початку ХХ століття (причини, суть, наслідки). А.М.Чортенко

 Чортенко А.М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці XIX – на початку XX століття (причини, суть, наслідки)/А.М.Чортенко// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 19 (206). – С. 230–238.

Переглянути публікацію