Правознавство. 11 кл. С.Б. Гавриш

 Гавриш С.Б. Правознавство: підручник для 11 кл. загальноосв. навч. закл.:профільний рівень/С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко.-К.:Генеза, 2011.-416 с.

Переглянути книгу