Право соціального забезпечення. Г.В. Терела

Терела Г.В. Право соціального забезпечення: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 “Право”.- Полтава: ВНЗ Укоопспілки “ПУЕТ”, 2016.- 248 с.

Переглянути посібник