Підручник з туризму

Географія туризму (туристичне країнознавство): конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Туризм”. – Суми: СНАУ, 2021. – 88 с.

Переглянути підручник