Підручник з туризму

Загальне землеробство: курс лекцій для студентів факультету агротехнологій та природокористування спеціальності “Туризм”, освітнього ступеня “бакалавр”, денної та заочної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2022. – 67 с.

Переглянути підручник