Підручник з туризму

Інформаційні системи та технології: конспект лекцій для студентів 1 курсу спеціальності “Туризм” ОС “бакалавр” денної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2020. – 105 с.

Переглянути підручник