Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) А.М.Чортенко

Чортенко А. Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історико-філософські дослідження молодих учених : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 188-191.

Переглянути публікацію