Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України.

Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України: підручник/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.М. Гусарова;[ С.М Гусаров, О.Ю. Салманова, А.Т. Комзюк та інш.].- Харків, 2020.- 508 с.

Переглянути підручник