Форми організації двомовного навчання в університетах США. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Форми організації двомовного навчання в університетах США/ Л.В. Товчигречка// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.- Суми.: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2012.-№6(24).- С. 188-195.

Переглянути публікації