Інформаційне право та інформаційне законодавство. В.М. Брижко, В.М. Фурашев

Брижко В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: навчальний посібник/ В.М. Брижко, В.М. Фурашев; НДІІП НАПрН України.- 2-ге вид., допов.- Харків: Право, 2021.-288 с.

Переглянути посібник