АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, РОЗБІР КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ

Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій. [текст] : навч. посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін. ] ; за ред. К. Ф. Ковальчука – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 328 с.

переглянути книгу

В. І. Ганін Аналіз господарської діяльності підприємства: м е т о д о л о г і я, о р г а н і з а ц і я, м е т о д и к а

Ганін В. І.
Аналіз господарської діяльності підприємства: методологія,
організація, методика. Навчальний посібник. — Х. : Вид-во
ТОВ «С. А. М.», 2013. — 308 с

переглянути книгу