Зошит для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Зошит для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» Освітньо-професійний ступінь: Молодший бакалавр/Уклад.: Ольга Петрівна Бабенко. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», 2020

переглянути

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність, 081 Право/ Уклад. Чирва Н. І. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», 2021

переглянути книгу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИЗ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» /упоряд. Л.М.Лук’яненко, ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». – Суми; 2020. – 30 c.

переглянути книгу

Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» /упоряд. Л.М.Лук’яненко, ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». – Суми; 2020. – 52 c.

переглянути книгу

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» /упоряд. Л.М.Лук’яненко, ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». – Суми; 2020. – 21 c.

переглянути книгу

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Політична економія»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Політична економія» для студентів освітньо-професійного ступеня
молодшого бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування»/ О.П. Неженець. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» студентів І курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

Переглянути

ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» студентів І курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ укл. В.Ы. Шумкова. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» студентів ІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021

переглянути книгу