Форми організації двомовного навчання в університетах США. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Форми організації двомовного навчання в університетах США/ Л.В. Товчигречка// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.- Суми.: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2012.-№6(24).- С. 188-195.

Переглянути публікації

Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Застосування елементів двомовного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин/Л.В. Товчигречка// Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри: матер. Всеукр. науково- практ. конфер. з міжнар. участю.-Суми, 2 квітня 2012 р.- С. 191-193.

Переглянути публікації

Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти/ Л.В. Товчигречка// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць.-К.:КНЛУ, 2012.-№38.- С. 86-89.

 

Переглянути публікації

Двомовні навчальні програми в системі освіти США. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Двомовні навчальні програми в системі освіти США/Л.В. Товчигречка//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць.-К.:КНЛУ, 2010.-№41.- С. 66-69.

 

Переглянути публікації

Вплив рідної мови на формування двомовних умінь студентів. Л.В. Товчигречка

Товчигречка Л.В.

Вплив рідної мови на формування двомовних умінь студентів/ Л.В. Товчигречка//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць.-К.:КНЛУ, 2009.-№38.-С. 201-204.

 

Переглянути публікації