Роль мультимедійних засобів навчання у процесі формування білінгвістичних умінь студентів. Л.В. Товчигречка

 Товчигречка Л.В.

Роль мультимедійних засобів навчання у процесі формування білінгвістичних умінь студентів/ Л.В. Товчигречка//Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матер. Всеукр. науково-метод. конфер.-Суми.: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, .-С. 193-195.

Переглянути публікації