Аграрне право

Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман,
В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с

переглянути книгу