Зошит для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Зошит для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» Освітньо-професійний ступінь: Молодший бакалавр/Уклад.: Ольга Петрівна Бабенко. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», 2020

переглянути