МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАКТИКУМ З НОТАРІАТУ»

Навчально – методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум з нотаріату» / Уклад.: Баранкова В.В., Гузе К.А., Колісник О.В., Коломієць Я.Л., Тимошевська І.П., Шутенко О.В., Білоус К.В.. – Х.: Національний юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2018.

переглянути книгу

М. С. Долинська СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Долинська М. С.
Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія / М. С. Долинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 988 с

переглянути книгу

Кузнецова Л.В. НОТАРІАТ УКРАЇНИ

Кузнецова Л.В.
Нотаріат України. [Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»] / Кузнецова Л.В. // Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля, 2019. – 20 с.

переглянути книгу