БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність, 081 Право/ Уклад. Чирва Н. І. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», 2021

переглянути книгу