Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності: підручник для студентів вищих навчаль­них закладів / кол. авторів; за ред. І. Я. Коцана; ху­дож.-оформ­­лювач І.М.Безрукавий.— Хар­ків: Фоліо, 2014.— 462с

переглянути книгу