В. М. Єрмоленко та ін. Аграрне право України

Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. — К.; Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

переглянути книгу