В. І. Ганін Аналіз господарської діяльності підприємства: м е т о д о л о г і я, о р г а н і з а ц і я, м е т о д и к а

Ганін В. І.
Аналіз господарської діяльності підприємства: методологія,
організація, методика. Навчальний посібник. — Х. : Вид-во
ТОВ «С. А. М.», 2013. — 308 с

переглянути книгу