Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О.  Основи охорони праці

Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О.
Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М. П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с

переглянути книгу