Г. І. БАЗЕЦЬКА, Л. Г. СУБОТОВСЬКА, Ю. В. ТКАЧЕНКО ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА: ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Базецька Г. І.
Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 292 с.

переглянути книгу