ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» студентів І курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ укл. В.Ы. Шумкова. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути