Кузнецова Л.В. НОТАРІАТ УКРАЇНИ

Кузнецова Л.В.
Нотаріат України. [Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»] / Кузнецова Л.В. // Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля, 2019. – 20 с.

переглянути книгу