К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ КРАЇН СВГГУ

Ходзінський К. Г., Мазурок П. П.
Економічна історія України та провідних країн світу: Навчальний
посібник. – 2-ге видання, виправлене. – Львів: “Магнолія Плюс”;
видавець СПД ФО “В. М. Піча” 2006.- 152 с.

переглянути книгу