Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз»

Матеріали        Всеукраїнської        науково-практичної       Інтернет-конференції «Трансформація   сучасної    освіти         в     умовах    пандемічних    загроз»   / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.

переглянути