Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції   «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження  адаптивного   навчання   з   використанням   мікропроектів» 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції   «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження  адаптивного   навчання   з   використанням   мікропроектів»   /  укл. О. А. Єфременко.– Суми: Коледж СНАУ, 2019.

переглянути