МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» студентів ІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021

переглянути книгу