МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» студентів ІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ Шумкова В.І. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути книгу