Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» /упоряд. Л.М.Лук’яненко, ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». – Суми; 2020. – 52 c.

переглянути книгу