МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИЗ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Методичні рекомендації для  студентів денної форми навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» /упоряд. Л.М.Лук’яненко, ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». – Суми; 2020. – 30 c.

переглянути книгу