МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських та практичних занять з дисципліни «Підприємницька діяльність»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських та практичних занять з дисципліни «Підприємницька діяльність» для студентів освітнього ступеня молодшого бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування»/ укл. О.П.  Неженець. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути книгу