М.В. Щурик, А.В. Ключенко Статистика

Щурик М.В., Ключенко А.В.
Статистика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх рівнів
акредит. – 3-тє вид., оновлене і доповнене/ М.В. Щурик,
А.В. Ключенко. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 274 с

переглянути книгу