НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «організація та методологія наукових досліджень»

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
«Організація та методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) /
уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2019. – 40 с.

переглянути книгу