Навчальні завдання з читання англійською вомою для студентів-економістів

Навчальні завдання з читання англійською вомою для студентів-економістів: навч.-метод. посіб./упоряд. Н.В. Белканія. – К.: МАУП, 2004. – 44 с.

переглянути книгу