ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Політична економія»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Політична економія» для студентів освітньо-професійного ступеня
молодшого бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування»/ О.П. Неженець. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2020

переглянути