Право соціального забезпечення в Україні

Право соціального забезпечення в Україні : підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчук та ін. ; за ред. О. М. Ярошенка. – 4‑те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 458 с

переглянути книгу