СОЦІАЛЬНА ДЕОНТОЛОГІЯ

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності
6.130102 “Соціальна робота” з курсу навчальної дисципліни
“Соціальна деонтологія” / Укладач Спіріна Т.П. – К.: АПСВ, 2009. – 48 с.

переглянути книгу